Wsparcie urzędu miasta i ministerstwa

Wsparcie Miasta Jeleniej Góry

„Przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – współudział w finansowaniu zadania” w ramach którego sfinansowano:

  1. Analizę i ocenę rozwiązań projektowych Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
  2. Pomiar akustyki Dużej Sceny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
  3. Ocenę akustyki istniejącej, analizę dokumentacji projektowej wraz z zleceniami.
Zakup sprzętu oświetleniowego

 

Zakup sprzętu oświetleniowego – wyposażenie dużej sceny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze sfinansowany został przez:

mkidnmiasto
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

  1. Reflektory z soczewką PC + osprzęt – szt.20
  2. Reflektory z soczewką Fresnela + osprzęt – szt.4
  3. Reflektory profilowe + osprzęt – szt.18
  4. Przewód DMX 100 mb Bit 235
  5. Pulpit oświetleniowy Jands Vista T2