WydarzenieLaboranci

Laboranci. Warsztaty twórcze i czytanie performatywne z udziałem słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Laboranci to autorski projekt etnografa i reżysera teatralnego Tomasza Węgorzewskiego, inspirowany historią działającego do końca xix wieku na terenie Karkonoszy i Pogórza Izerskiego cechu ziololeczników, tzw. Laborantów. Projekt ma charakter paradokumentalny, a jego celem jest przywrócenie pamięci o zapomnianej społeczności, stanowiącej integralną historię i tradycję regionu.

Laboranci parający się zielarstwem i wyrobem medykamentów dla lokalnej ludności, którzy przekazywali swoją tajemną wiedzę o roślinach uczniom, stanowią unikatowy i niezwykle interesujący temat, w którym przeczuwam potencjał dla działań teatralnych. Ich działalność, obyczaje, recepty i praktyki magiczne, sposób życia i legendy wokół ich patrona ducha gór, owiane są tajemnicą, która porusza wyobraźnię. A wyobraźnia, która krąży wokół tajemnicy jakiejś wspólnoty i jej pozostałości materialnych czy duchowych, jest dla mnie każdorazowo najciekawszym zapalnikiem dla sztuki praktyki teatru.

Efekty pracy warsztatowej z udziałem słuchaczy karkonoskiego uniwersytetu trzeciego wieku zostaną zaprezentowane publiczności w siedzibie teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze w postaci performatywnego czytania scenicznego 11 grudnia 2016 roku.

Projekt jest realizowany w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content