Projekt Teatr za murem

Projekt „Teatr za Murem” to działania warsztatowo – resocjalizacyjne w oparciu o techniki teatralne dla  więźniów z problemem alkoholowym w celu zmniejszenia poziomu agresji i izolacji, z uwzględnieniem aspektu resocjalizacji ludzi z wyrokami pozbawienia wolności przebywającymi w zakładzie karnym na mocy prawomocnego wyroku, oraz bezpośredni kontakt z przestrzenią teatralną, która stanowi duże wyzwanie pod względem artystycznym i emocjonalnym dla uczestników programu. Posługując się językiem sceny i teatru wyrabiamy umiejętność posługiwania się narzędziem teatralnym na polu wzajemnego zrozumienia i partnerstwa pracy zespołowej. Otwartość, kreatywność, poczucie odpowiedzialności, samodzielne podejmowanie decyzji artystycznych to podstawowe założenia realizowanego projektu zwieńczony końcowym pokazem. Uczestnikami programu są więźniowie wywodzący się z różnych środowisk społecznych o różnym statucie materialnym i społecznym. Działania z zakresu „dramy” stwarzają możliwość wykreowania u tych ludzi właściwych postaw moralno – etycznych. Prowadzone warsztaty teatralne są zalążkiem rozwoju kompetencji kluczowych takich jak: świadomość i ekspresja kulturalna, zmierzają do wyrównania szans edukacyjnych z zakresu sztuki teatralnej.

Projekt realizowany na przełomie 2016 i 2017 przy współpracy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. Projekt finansowany ze środków Miejskiej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze.

Zdjęcia ze spektaklu „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka reż. Tadeusz Wnuk w wykonaniu osadzonych w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.
Skip to content