WydarzenieOFERTA PRACY na stanowisku Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego

Dyrektor Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie m.in.:

 1. Planowanie i organizacja pracy pracowników Działu Techniczno- Gospodarczego, w tym tworzenie harmonogramów pracy dla pracowników.
 2. Nadzorowanie i wspomaganie pracy pracowników Działu Techniczno- Gospodarczego.
 3. Nadzór nad realizacją spektakli zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno w siedzibie teatru jak i w trakcie wyjazdów.
 4. Współpraca z osobami i firmami zatrudnionymi przez teatr dla potrzeb technicznej realizacji wydarzeń w teatrze.
 5. Współpraca z pozostałymi komórkami i działami teatru w celu właściwej obsługi programu teatru.
 6. Prowadzenie spraw administracyjnych teatru:
 • Administrowanie pomieszczeniami oraz wyposażeniem będącym własnością lub będącym w użytkowaniu instytucji Teatr im. Cypriana Kamila Norwida.
 • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad składnikami majątkowymi teatru.
 • Prowadzenie spraw związanych z podpisaniem i realizacją umów z podmiotami zewnętrznymi związanymi z utrzymaniem użytkowanych pomieszczeń, składników majątkowych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Teatru.
 • Planowanie i organizowanie koniecznych remontów i bieżących prac konserwacyjnych w pomieszczeniach będących w użytkowaniu Teatru.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. średnie,
 • asertywność, dobra organizacja pracy, elastyczności, dyspozycyjności,
 • wysoki poziom kompetencji społecznych,
 • doświadczenia w zarządzaniu personelem,
 • rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, samodzielność, sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • szybkie dostosowywanie się do zmian,
 • odporność psychiczna;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • mile widziane doświadczenie na takim samym bądź podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@teatrnorwida.pl lub bezpośrednio w dziale kadr Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra do dnia 19.11.2021

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Skip to content