Wydarzenie„Kultura bez barier” – „ZOBACZ, USŁYSZ, POCZUJ – TEATR DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO”

W ramach przedsięwzięcia planujemy przygotowanie i prezentację spektakli
z audiodeskrypcją i projekcją dialogów, tłumaczeniem migowym, organizację zajęć warsztatowych.
Planujemy niwelowanie barier również poprzez specjalne oznakowanie Teatru, popularyzację audiodeskrypcji i pętli indukcyjnej, poszerzenie świadomości społecznej i uwrażliwienie na potrzebę uczestnictwa w kulturze
i teatrze osób z dysfunkcjami oraz wzmocnienie zastosowanych praktyk do ich długofalowego stosowania.

Skip to content