Projekt J-O-Ś

CZM JEST J-O-Ś ?

 

W 2011 roku podpisany został list intencyjny (pomiędzy Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze (PL), Teatrem im. Gerharta Hauptmanna w Zittau/Görlitz (DE) oraz Teatrem im. Františka Xavera Šaldy w Libercu (CZ), w sprawie podjęcia wspólnych partnerskich działań w celu stworzenia podstaw do długoterminowej współpracy między trzema teatrami, pod nazwą JOŚ: Jestěd-Oybin-Śnieżka.

W liście tym sformułowane zostały główne cele i zadania do realizowania w ramach projektu. Oto, te najważniejsze: Dolny Śląsk, Północna Bohemia oraz Wschodnia Saksonia mają ogromną szansę na stworzenie nowego terenu działania, gdzie siła ich narodowych kultur pozwoli ugruntować głębsze zrozumienie sąsiedzkie. Doświadczenie związane z użyciem

w sztuce obcego języka może być źródłem bardziej wnikliwego zainteresowania kompleksowym wymiarem innej kultury.

Spotkania współczesnych kultur to dar, który powinien być rozpoznawalny, jako szansa na pionierstwo w kreowaniu europejskiej tożsamości. 

Dnia 6 lutego 2017 w Hotelu  Ještěd w Czechach spotkali się Przedstawiciele Władz

z Czech (Liberec), Niemiec (Görlitz, Zittau) i Polski (Jelenia Góra) oraz Dyrektorzy Teatrów z tych miast w celu ratyfikowania listu intencyjnego z 2011 roku.

W dokumencie tym strony uczestniczące w spotkaniu deklarują chęć kontynuowania projektu J-O-Ś oraz długoterminową współpracę kulturalną pomiędzy teatrami

Dołączamy zdjęcia z tego ważnego spotkania w Czechach w dniu 6 lutego 2017

Fot. Beata Spychalska