WydarzenieAkademia Teatru Norwida – Warsztaty Mistrzów – Podziękowania dla Uczestników

Szanowni Uczestnicy Warsztatów,

Chciałbym serdecznie podziękować Wam za udział w warsztatach z zakresu dykcji i emisji głosu, które odbyły się w ramach Akademii Mistrzów w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Wasza obecność i zaangażowanie przyczyniły się do sukcesu tego wyjątkowego wydarzenia, a Wasze wysiłki i pasja z pewnością zostaną docenione w Waszych przyszłych przedsięwzięciach aktorskich.

Wasza obecność i gotowość do nauki, ciekawość i pozytywne podejście były inspiracją dla nas wszystkich. Wierzę , że zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie dykcji i emisji głosu będą cennym atutem w Waszym codziennym życiu i pracy którą wykonujecie.

Mamy nadzieję, że spotkania  były nie tylko okazją do nauki, ale także do nawiązania nowych przyjaźni i budowania relacji w teatralnym środowisku.

Dziękuje jeszcze raz za udział i życzę  Wam wszystkim dalszych sukcesów w Waszych nie tylko artystycznych  dążeniach. Bądźcie pewni, że zawsze będziecie mile widziani w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Z wyrazami szacunku,

Tadeusz Wnuk
Dyrektor Naczelny
Teatru im. C.K Norwida
w Jeleniej Górze

 

Skip to content