Wydarzenie36. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych wyróżniony

Dyplom uznania za organizację 36. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.