WydarzenieDyplom uznania za organizację 36. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.