WydarzenieKonkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 rok

Do 20 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 rok.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:

 

Kategoria 1: stypendia twórcze – Dziedziny:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.

 

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury – Dziedziny:

 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Uwaga!

Konkurs nie jest skierowany do uczniów i studentów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa konkursu na stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r.

Skip to content