WydarzenieProjektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

 

Z radością informujemy, że Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze jest beneficjentem projektu, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

         

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie 

 

Skip to content