WydarzeniePrzerwana Odyseja 23.11.2016 r.

Tematem polsko-macedońskiej „Przerwanej odysei” jest dziecięcy exodus, który był efektem krwawej greckiej wojny domowej, jaka w latach 1946-49 toczyła się pomiędzy popierająca króla i monarchie prawica, a komunistyczna Demokratyczna Armia Grecji. Jej partyzanckie bojówki stacjonowały przeważnie w górach na północy Grecji, gdzie mieszkali Macedończycy (w odróżnieniu od Greków są Słowianami), którzy dobrowolnie lub przymusowo walczyli po stronie komunistów. Komuniści przegrywali jednak te wojnę, bowiem po stronie ich przeciwników stanęły Wlk. Brytania i USA. Wiosna 1948 r. nakazali zatem zebranie wszystkich dzieci mieszkających na terenach kontrolowanych przez swoich partyzantów oraz ich ewakuacje (w założeniu tymczasowa) do krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Spektakl 23 listopada, godz. 19:00

Skip to content