WydarzenieSzkolenie z wrocławską Fundacją Katarynka

14 stycznia 2020 r. wrocławska Fundacja Katarynka przeprowadziła w naszym Teatrze wśród stykających się z widzami pracowników różnych działów wielogodzinne szkolenie na temat obsługi osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny i dotyczyły dwu podstawowych kategorii: głuchych i w rozmaitym stopniu niedosłyszących oraz niewidomych i słabo widzących. Koordynatorką przedsięwzięcia była Alina Szeptycka, która całość poprowadziła. Szczególnie wartościowy był udział w ekipie szkoleniowej osoby z niedosłuchem oraz osoby niewidomej: Wioletty Boczar-Dominiak – specjalistki do spraw kontaktu z osobami głuchymi oraz Magdy Orłoś – niewidomej ekspertki z dziedziny dostępności kultury.   Prowadzące zajęcia panie uświadomiły ekipie naszego Teatru jak wiele fałszywych stereotypów i wyobrażeń funkcjonuje na omawiany temat, wskazały na podstawowe potrzeby w przestrzeni publicznej ludzi z niepełnosprawnościami, omówiły sposoby komunikacji z nimi oraz możliwości (w tym techniczne) polepszenia im percepcji przedstawień (audiodeskrypcja, języki migowe) oraz zasady budowania skierowanej do nich oferty artystycznej. – Wszystko to jest dla nas szczególnie aktualne, wróciliśmy bowiem niedawno do świeżo wyremontowanego i znacznie lepiej niż dotąd przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami gmachu Teatru. Szkolenie w całości finansowane zostało ze środków PFRON, pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Skip to content