WydarzenieProjekt „Teatr za murem”

Projekt „Teatr za Murem” to działania warsztatowo – resocjalizacyjne w oparciu o techniki teatralne dla  więźniów z problemem alkoholowym w celu zmniejszenia poziomu agresji i izolacji, z uwzględnieniem aspektu resocjalizacji ludzi z wyrokami pozbawienia wolności przebywającymi w zakładzie karnym na mocy prawomocnego wyroku, oraz bezpośredni kontakt z przestrzenią teatralną, która stanowi duże wyzwanie pod względem artystycznym i emocjonalnym dla uczestników programu. Posługując się językiem sceny i teatru wyrabiamy umiejętność posługiwania się narzędziem teatralnym na polu wzajemnego zrozumienia i partnerstwa pracy zespołowej.

Projekt realizowany na przełomie 2016 i 2017 przy współpracy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. Projekt finansowany ze środków Miejskiej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze.

Skip to content