WydarzenieZbiórka SOS Ukraina

Skala cierpienia z jaką mamy do czynienia w wyniku toczącej się wojny jest wręcz niewyobrażalna. Ludność ukraińska potrzebuje pomocy i wsparcia na każdej płaszczyźnie, zarówno tej emocjonalnej jak i materialnej pozwalającej w pierwszych dniach tragedii zabezpieczyć podstawowe potrzeby życiowe. Chciałbym podziękować Widzom, którzy po weekendowych spektaklach „Królowa Cateringu” ofiarowali datki pieniężne zbierane przez moje wspaniałe koleżanki i kolegów aktorów. My artyści pod auspicjami Polska Akcja Humanitarna (PAH) włączyliśmy się w zbiórkę, której efektem była suma 9624,67 zł, którą przekazaliśmy na rzecz Pomocy Ukrainie.
Z serca dziękuję,
Tadeusz Wnuk
Dyr. naczelny
Skip to content